oger logo

 

  english

 

arrow right

back to departments

 

מחלקת שיפוץ משאבות ומנועים  

 

 

           המשאבה והמנוע ההידראוליים מהווים למעשה את ליבה של כל

           מערכת הידראולית ומכאן חשיבותם הגדולה. 

           סיבה נוספת להקדיש מחלקה אך ורק למנועים ומשאבות היא

           המבנה הפנימי המורכב והעדין שלהם. 

           כל משאבה או מנוע שמגיעים למחלקה זו עוברים זיהוי, פרוק

           מלא לגורמים ובדיקה של כל אחד מהחלקים לנזקים של

           שחיקה,סדקים וכדומה. לאחר החלפת כל החלקים הפגומים על

           ידי חלקי חילוף מקוריים נעשה תהליך של הרצה במכונת בדיקה

           ייחודית. 

           מכונת הבדיקה מכילה כ400 ליטר שמן העובר דרך מסננים של

           5 מיקרון ומופעלת על ידי מנוע חשמלי רב עוצמה המאפשר לה

           לבדוק את המשאבות הגדולות ביותר.

 

Choose an image to begin