oger logo

 

  english

 

arrow right

back to departments

 

מחלקת רכש  

 

 

               מחלקה זו אחראית לרכישת כל חומרי הגלם והרכיבים

               ההידראוליים שנדרשים למחלקת היצור ומחלקת השיפוץ

               ההידראולי. מחלקת הרכש דואגת לרכוש אך ורק מוצרים

               מקוריים מיצרנים בעלי שם. בנוסף לכך, מחלקת הרכש קונה

               את המוצרים מהיבואנים והסוכנים המורשים בלבד.

               לעיתים יש צורך במוצר מיוחד שלא ניתן לרכוש או להזמין דרך

               אחד הסוכנים המורשים בארץ , במקרה כזה למחלקת הרכש יש

               את הניסיון וקשרי החוץ לאתר את המוצר בחו"ל ולייבאו לארץ.

 

 

Choose an image to begin