oger logo

 

  english

 

arrow right

back to departments

 

מחלקת שיפוץ הידראולי  

 

 

              מחלקה זו היא הגדולה ביותר והיא עוסקת בשיפוץ ובדיקה של

              מגוון רחב של מערכות ורכיבים הידראוליים.

              כל מערכת או רכיב הידראולי שמגיעים למחלקה זו עוברים

              תהליך של זיהוי ולאחריו תהליך של בדיקה כאשר רכיבים

              בודדים נבדקים על שולחן הבדיקה ואילו כלים עצמאיים

              מורצים על פי הוראות יצרן,וזאת על מנת לאתר את התקלה. 

              לאחר איתור התקלה מחלקת השיפוץ פועלת לתיקונה 

              על ידי שימוש בחלפים מקוריים בלבד. 

              בנוסף, מחלקת השיפוץ ההידראולי מחזיקה ניידות שירות

              המאפשרות להגיע עד הלקוח , לבדוק את המערכת

              ההידראולית, לאתר את התקלה ובמידת האפשר לפתור את

              התקלה בשטח. 

 

 

Choose an image to begin