oger logo

 

  english

 

arrow right

back to departments

 

מחלקת ייצור  

 

 

              מחלקה זו כפופה למחלקת ההנדסה והתכנון ועוסקת בכמה

              תחומים: 

              הרכבת מערכות הידראוליות מהרכיבים שמסופקים ממחלקת

              ההנדסה והתכנון. 

              ייצור חלקים שונים לשם בניית המערכות ההידראוליות 

              או ייצור חלקים בודדים לפי הזמנה. 

              חלקים אלו הם בין היתר: מתאמים למיניהם, מחברים לא

             סטנדרטיים,בלוקים הידראוליים ומערכות משולבות בקר .

             בנוסף עוסקת מחלקת הייצור בייצור מלא של בוכנות עד קוטר

             של 600 מ"מ ועד אורך של 6000 מ"מ

 

Choose an image to begin

 

 

 

piston manufacture

 

 

piston Assembly

 

 

מערכת קומפרסור למכליות

Choose an image to begin
 

 

מערכות הדראוליות מפוקדות בקר

 

Choose an image to begin