oger logo

 

  english

  

 

בשנת 1978 הוקמה חברת אוגר הידראוליקה כבית מלאכה המעסיק 3 עובדים. שטחו של בית המלאכה לא עלה על 200 מ"ר והעניק תיקוני הידראוליקה פשוטים.  

 

בשנת 1984 גדלה החברה משמעותית כאשר שטחה של החברה שולש והיא מעסיקה 7 עובדים.  בשנים אלו החל להתעצב הרעיון לבניית מפעל הידראוליקה שיוכל להתמודד עם כל סוגי הייצור והתיקונים ההידראוליים. השטח הגדול אפשר לראשונה להתחיל לטפל בָמַקוֹם בכלי תעשיה גדולים כגון: טרקטורים, מחפרים,ציוד כבד לעבודות עפר וכדומה. 

 

בשנת 1990 החלה החברה למעשה להתבסס כמפעל להידראוליקה כאשר החברה מפעילה שטח טיפולים גדול ,מעסיקה 10 עובדים והחל תהליך מסיבי של רכישת כלים לעיבוד שבבי, מחרטות וכרסומות.  

כמו כן החל בשנים אלו תהליך רכישת צי רכב שמטרתו  לאפשר תיקון תקלות בשטח במידת האפשר. 

בשנים אלו הלכה וגברה ההשקעה בהון האנושי מתוך ההכרה של חברת אוגר הידראוליקה שאין דבר חשוב מעובד מלומד ומיומן,והחל הליך מסודר של שליחת העובדים לקורסי הסמכה הידראוליים בחו"ל על מנת לרכוש ידע מעמיק בתחומים בהם הם מתעסקים. קורסים אלו כללו: קורסים לתיקון והתקנת מנופים, קורסים להעמקת הידע במשאבות ומנועים מסוגים שונים, קורסים שהתמקדו במכונות ספציפיות של חברות מובילות וקורסים הידראוליים כלליים. 

 

בשנת 2000 ניתן כבר לזהות את אוגר הידראוליקה כמפעל להידראוליקה שאנו רואים היום. בשנה זו רכשה חברת אוגר הידראוליקה שטח של 2500 מטר מרובע והעסיקה 25 עובדים. יחד עם רכישתן של מחרטות , כרסומות מתקני חיתוך ברזל, מכשירי בדיקה הידראוליים וכדומה פעלה החברה לייצור עצמי של מכונות בדיקה ייחודיות ביניהן מכונת בדיקה למשאבות ושולחן בדיקה המיועד לבדיקת מנועים , שסתומי הגויי, בוכנות ועוד רכיבים הידראוליים נוספים.  

התפתחותה של החברה אפשר להתמודד עם פרויקטים הולכים וגדלים ומכאן גם משך קהל לקוחות של גופים מוסדיים גדולים, ציבוריים ופרטיים, כגון צה"ל ומשרד הביטחון, תעשיית הברזל, תעשיית עבודות העפר, תעשיית הנפט ,נמלים, קיבוצים, ועוד רבים. 

 

 

 

 

עם השנים סיגלה לעצמה חברת אוגר הידראוליקה 5 עקרונות שמתווים את התנהלותה: 

 

 

 

·        יושר מעל הכל 

 

·        נאמנות מלאה ללקוח 

 

·        עבודה תעשה בדרך המקצועית ביותר או שלא תעשה בכלל 

 

·        בדיקה,בדיקה ושוב בדיקה. אף מוצר, מיוצר או מתוקן לא יצא מתחומי החברה ללא הרצה 

 

·        ליווי מקצועי לאורך זמן, חברת אוגר הידראוליקה מלווה את הלקוח ככל שיידרש, הרבה אחרי שהלקוח יצא את שערי החברה